Teambuilding Sugarbird Košice & Prešov

Teambuildingové akcie utužujú pracovné vzťahy a zocelia tím. Jeden tím, jeden duch a veľký úspech.

Team Sugarbird Košice & Prešov tvorí 10 členov, v ktorom každý jeden z nich zohráva významnú úlohu. Od asistentiek predaja cez shop a sale manažérky, asistentku majiteľky a samotnú majiteľku, ktorá má celý team pod palcom.

Keďže spoločné stretnutia v plnej zostave vychádzajú jedine v rámci sviatočných dní, teambuilding sme si naplánovali na Veľkonočný piatok. K príležitosti narodeninového sviatku našej majiteľky Zuzky sme si spoločne vyšli na večeru, kde sme Zuzke zablahoželali k narodeninám a zaželali jej mnoho úspechov, ako v pracovnom, tak i osobnom živote. Večer sa niesol v príjemnom duchu, kde sme všetky mali možnosť lepšie sa navzájom spoznať, keďže do nášho tímu zavítali i noví členovia. Bol to veľmi pekný spoločne strávený čas, za čo ďakujeme Zuzke.

Nazrite do nášho Sugarbird sveta, toto sme my 🙂

Hotový babinec, čo poviete?